Storspexet

storspexproduktionen 2020


Med anledning av coronapandemin och de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten ger har vi i styrelsen tyvärr behövt ta det tråkiga beslutet att ställa in storspexproduktionen i höst.

Vi har i styrelsen diskuterat frågan många gånger, vridit och vänt på den åt alla möjliga håll och kanter, men varje gång landat i att det inte är rätt evenemang för denna höst.

I och med att det står i våra stadgar att vi ska ha en produktion varje år kommer detta stadgebrott behöva godkännas av er medlemmar på ett extrainsatt årsmöte. Vi återkommer med datum för detta!


Men frukta icke - vi vill ju självklart göra andra roliga, restriktionsanpassade, spexigheter under terminen! Information om sådana kommer framöver, men om du har förslag på ett coronavänligt event du skulle vilja se i höst - hör av dig!

Ta hand om varandra och fortsätt följa myndigheternas rekommendationer. 


Varma hälsningar

Mediscenarna