MIDDAGSSPEX

VILL NI ATT MEDISCENARNA SKA SPEXA FÖR ER?


Klart ni vill det! Kontakta då vår Underlekare, middagsspexansvarig, genom att skicka ett mejl till

underhallning@mediscenarna.se